Байланыстар

Басты кеңсе

ЖШС «МАКСима Логистикс Қазақстан» Қызылорда қ.

Макенжайы: Қазақстан Республикасы, 120008, Қызылорда, Бөкейхан к., 30

Тел.: +7 (7242) 24-68-68, 24-55-33, факс 24-55-97

УСҚ мекенжайы Қызылорда қ., Бейбітшілік к. 128 А

m.kim@maxximalogistics.kz, m.maxxima@mail.ru

Филиал ЖШС «МАКСима Логистикс Қазақстан» Алматы қ. бойынша

Мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қ., Манас к., 1А үйі

Тел.: +7 (727) 269-84-29, 30

s.kim@maxximalogistics.kz