СЕРТИФИКАТТАР ЖӘНЕ ЛИЦЕНЗИЯЛАР

«МАКСима Логистикс Казахстан» ЖШС ISO 9001-2009 сапа менеджменті жүйесінің құрылыс-монтаж жұмыстары мен логистикалық қызметтерді ұсынуымен сәйкестік сертификатына ие.

«МАКСима Логистикс Казахстан» ЖШС жыл сайын СТ РК 1294-2004 «Теміржол көлігінде экспедиторлық қызмет көрсету» талаптарына сәйкес ерікті сертификаттаудан сәтті өтеді. Жалпы талаптар».